TEL : 0904010122|
OPEN: MONDAY-FRIDAY 9:00-17:00

Cần trục bánh xích sức nâng 50 tấn:– Hãng sản xuất: HITACHI
– Model: CX500
– Năm sản xuất: 1995
– Cần giàn 34m
– Móc 50 tấn và móc xoay