• All
  • Cẩu xích
  • Máy đã bán
Cần Trục Bánh Xích 90 Tấn Kobelco BM900HD
Tình trạng: ĐÃ BÁN+
Cần Trục Bánh Xích 80 Tấn Kobelco BM800HD đời 2000
Tình trạng: ĐÃ BÁN+
Cần trục bánh xích đã qua sử dụng KOBELCO, model: 7080, năm sản xuất: 1998
Tình trạng: ĐÃ BÁN+
Đã bán+
Cẩu bánh xích 50 tấn Hitachi CX500
Tình trạng: ĐÃ BÁN+
Cần trục bánh xích 250 tấn Kobelco, model: 7250, năm sx: 1996
Tình trạng: đã bán+